<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Børneopsparing</span>

Børneopsparing

Når vi skal give de små poder den bedste start på tilværelsen, så er mange hurtige til at oprette en børneopsparing, hvor man som forældre kan indsætte et fast månedligt beløb og binde midlerne til en vis periode. Børneopsparingen bliver så udbetalt, når barnet er 14, 18 eller 21 år.

Er du traditionsbundet, ligesom mange af os andre?

Det er skønt, at vi i Danmark har den fine tradition gerne at ville sikre vores børn og give dem et tilskud til at flytte ind i deres første bolig eller måske til at udforske verden gennem rejser til det store udland. Den anden dag hørte jeg om én, der havde oprettet en konto, så snart vedkommende havde et CPR nr. på den lille guldklump, hvilket der jo er noget virkelig fint og betænksomt over.

Hvilke veje kunne man også gå?

Den traditionsbundne vej er en ofte sikker havn, men er også et godt afkast, du jagter og måske også en meningsskabende investering, så har du faktisk andre muligheder.

Pengegaver som mulighed – og endda skattefrit

Vidste du, at der i 2020 er en gavegrænse på 67.100 kr? Indenfor den skattefrie gavegrænse må man f.eks. give sit barn en kontant gave på op til 67.100 kr., men f.eks. også give sin forældre samme beløb. Og beløbet må faktisk giver pr. ægtefælle så i alt må man forære hvert barn eller forældre 2 x 67.100 kr. Der er dog særligt et forhold man skal være opmærksom på. Giver man sit barn et skattefrit beløb som gave, så beskattes forældrene af den renteindtægt eller det afkast børnene opnår af beløbet. Dette kan dog undgås, hvis bedsteforældrene giver børnene den skattefrie gave og pengene investeres. I det tilfælde beskattes børnenes afkast (i form af f.eks. renter) men de kan anvende deres frikort, således afkastet skal overstige 36.100 kr. i 2020, før der sker beskatning.

Er du tiltrukket af tanken om, at midlerne på en traditionel børneopsparing fastlåses til børnene f.eks. er 18 år? Det er også muligt at oprette en helt almindelig konto til dine børn i en bank, og her få anført, at børnene ikke må hæve pengene, før de er 18 år gamle. Det kan godt være du ideelt set gerne ville have bundet opsparingen endnu længere, det kan du ikke på en almindelig konto.

Se det omvendt som en mulighed for allerede tidligt at have f.eks. en halvårlig dialog med dine børn om den opsparing, du har oprettet for dem og hvordan den investeres. Det er en fantastisk mulighed for at gøre dem økonomsik bevidste om f.eks. renters rente effekten, muligheder og faldgruber ved investeringer, således at de tidligt får et forhold til økonomi. Undersøgelser viser nemlig, at jo tidligere børn lærer om økonomi jo bedre bliver de senere i livet til at forholde sig til økonomi.

Børn er forskellige og derfor er det også forskelligt, hvor stor interesse de udviser for økonomi og investeringer samt fra hvilken alder. Min kone og jeg har f.eks. en datter på 11 år og en søn på 13 år. Allerede fra vores søn var omkring 8 år, involverede vi ham i samtaler om økonomi og han begyndte at udøve medindflydelse på de investeringer, der blev foretaget for hans midler. Han kom selv ret tidligt og foreslog investeringer i Adidas og Microsoft, fordi han havde bemærket, at dels gik næsten alle drenge på hans alder i Condivo bukser fra Adidas, og på alle computere han havde fingrene i var der installeret Microsoft. Han fik ret i begge investeringer, de er steget +100% i den periode, han har ejet dem. Omvendt har vores datter ikke udvist samme interesse, så vi har valgt for hendes vedkommende, at hun foretager samme investeringer som storebror, så de ikke ender med forskellige resultater.

Alternative investeringer som mulighed

Vi får mange forespørgsler hos Crowdton på muligheder for at lave en alternativ børneopsparing og i særdeleshed en klimavenlig en af slagsen.

Netop nu har vi mulighed for at tilbyde dig en investering, hvor du låner et beløb ud til et klimavenligt projekt, og får retur en rente på 5 procent ( på en løbetid på 15 år). På den måde vil du til dine børn eller børnebørn kunne lave en alternativ opsparing, som de får udbetalt 15 år efter. Min søn som jeg omtalte ovenfor har f.eks. selv valgt at placere en del af hans opsparing i solceller via Crowdton – og det samme har vi så også valgt for hans søster.

Læs mere om projekterne her